Meer informatie over reflexen: de TLR

De Tonische Labyrint Reflex (TLR) is een reflex, die veel te maken heeft met balans, spiertonus en proprioceptie (‘waar ben ik in de ruimte’). De reflex uit zich op 2 manieren: een voorwaartse TLR en een achterwaartse TLR (voorover buigen van de kin of het hoofd naar achteren kantelen). De TLR is al aanwezig, en actief, met 12 weken zwangerschap en zou geïntegreerd moeten zijn tussen 3 en 4 maanden na de bevalling.

De achterwaartse TLR ontwikkelt zich tijdens de bevalling

  • Het hele lichaam rekt zich uit als de achterwaartse TLR actief is. De spierspanning van de nek, rug en kuiten wordt verhoogd wanneer het hoofd achterwaarts wordt gekanteld;
  • De TLR blijft in een verminderde mate aanwezig rond een jaar of 3 om het kind te helpen met het integreren van de vestibulaire en proprioceptieve zintuigen zodat het kind goed kan leren balans te houden in een staande positie.

De TLR helpt het kind

  • zich aan te passen aan de gewijzigde zwaartekrachtposities na de bevalling;
  • spiertonus en proprioceptie te ontwikkelen;
  • zijn balans te ontwikkelen.

Als de achterwaartse TLR op latere leeftijd niet geïntegreerd is, dan kan een persoon uitdagingen ervaren met de volgende punten:

  • Balans houden en moeite hebben met naar boven kijken, bijvoorbeeld naar boven lopen op een trap, met de roltrap naar boven gaan en plafond schilderen;
  • Gespannen houding, dus spanning in de schouders, nek, rug of kuiten. Neiging hebben tot tenenlopen;
  • Volgorde bepalen;
  • Ruimtelijke problemen;
  • Problemen met focus, concentratie en aandacht.

Bij een voorwaartse actieve TLR kunnen er klachten ontstaan bij het naar beneden kijken. Bijvoorbeeld van een trap aflopen, van een roltrap afgaan en naar de grond kijken. Ook kunnen mensen last hebben van hoogtevrees of wagenziekte.

Wil je meer informatie neem dan direct contact op.