Hyperalert door een niet goed geintegreerde Mororeflex?

Erg gevoelig voor geluid, gevoelig voor aanraking, een constante alerte toestand, snel afgeleid, piekeren.. het zijn best veel voorkomende symptomen waar je erg last van kunt ondervinden. Niet zelden wordt bij kinderen met deze symptomen een vermoeden van een AD(H)D uitgesproken: voor de buitenwereld lijken ze erg druk in het hoofd en ook een tikkie chaotisch. Maar is dit per definitie zo? Stress kan een grote factor spelen in de oorzaak van deze symptomen.

Mororeflex

De Mororeflex is een primaire reflex vernoemd naar de Duitse kinderarts Ernst Moro. De Mororeflex heeft de functie van een schrikreflex: als er gevaar dreigt, zorgt een actieve Moro voor het klaarmaken van het lichaam, namelijk vechten, vluchten of bevriezen. Jouw lichaam zorgt er altijd voor dat je jezelf kunt beschermen. De Mororeflex is al zichtbaar in de baarmoeder, zo rond de 9 weken zwangerschap.

Bij een baby is de Mororeflex nog goed te zien: als hij schrikt schieten zijn armen en benen uit elkaar. Hij schrikt als het ware met zijn hele lijf. Vervolgens worden de armen voor de borst gebracht en neemt hij zijn benen mee in een bolletje. Als reactie gaat de baby vaak hard huilen.

De oorspronkelijke functie van de Moro-reflex zou af te lezen kunnen zijn aan het gedrag van apen: een klein aapje klampt zich vast aan mama als er gevaar is. Ofwel: een baby schrikt, slaat armen en benen uit (= ‘Waar is mama?’) en als de handjes (en voetjes, bij apen) mama’s vacht voelen, klampt hij of zij zich vast.

Er zijn theorieën die stellen, dat de ‘openende’ beweging van de Moro-reflex de baby helpt met de eerste ademhaling – en dat de baby onder invloed van deze reflex al in de baarmoeder de verschillende spieren getraind heeft.

Rond de 4 maanden hoor je een actieve Mororeflex niet meer zo goed te zien, hij integreert in een ‘volwassen’ schrikreactie: het lichaam wordt nog steeds klaar gemaakt voor actie, maar het hele lichaam schrikt niet meer mee.

Actieve Mororeflex

De Mororeflex heeft een functie: hij beschermt en zorgt dat het kind klaar is om te vechten, vluchten of bevriezen. Voor even heeft dat veel effect, het brengt je namelijk in veiligheid.  Je sympathisch zenuwstelsel wordt in gang gezet en zorgt dat je optimaal kunt functioneren tijdens stressmomenten. Echter, dit moet niet te lang duren omdat stress je lichaam op den duur uitput. Als de stress voorbij is neemt je parasympatisch zenuwstelsel het weer over en zorgt dat je lichaam in rust komt en dat het tijd heeft om te herstellen. Dit gebeurt tijdens je slaap.

In stressvolle tijden worden niet goed geïntegreerde reflexen vaak actief en kan een niet goed geïntegreerde Mororeflex dan ook weer zichtbaar worden. Soms kun je het zelfs zien. Ouders in de praktijk beschrijven het wel eens als: ‘mijn kind schrikt met zijn hele lichaam’.

Symptomen van een actieve Mororeflex kunnen zijn:

 • Hyperalert of heel gevoelig voor geluiden en licht
 • Schrikachtig zijn
 • Last van angsten
 • Piekeren
 • Erge verlegenheid
 • Verzwakt immuunsysteem
 • Last van allergieën en/of auto-immuunziekten
 • Slechte lichamelijke balans en soms een houterige motoriek
 • Soms uitgeputte bijnieren na langdurige stress
 • Gebrek aan (zelf)vertrouwen
 • Slecht gevoel over jezelf
 • Keel, neus en oorklachten (KNO)
 • Problemen met de luchtwegen
 • Ontregelde suikerhuishouding: sterkte behoefte aan suiker of suikerhoudende producten
 • Slechte concentratie, moeite met afmaken van taken, lees- en leerproblemen
 • Moeite met ontspannen, soms problemen hebben met doorslapen
 • Woede-uitbarstingen of huilbuien
 • Moeite hebben met verandering

Het kan zijn dat de situatie waarin je zit stressvol is, waardoor je lichaam constant het seintje geeft dat het zichzelf klaar moet maken voor actie. Dit kan gebeuren als je een toets moet maken, maar ook als het thuis niet zo lekker gaat. Je lichaam krijgt het seintje dat het zichzelf moet beschermen en doet dit dan ook.

Oorzaken nog actieve Mororeflex

De reden waarom jouw lichaam nog een actieve Mororeflex heeft is niet altijd even duidelijk. Vaak kan een stressvolle zwangerschap/bevalling een oorzaak zijn. Een ingreep tijdens de bevalling of een keizersnede zijn stressvolle gebeurtenissen voor het kind. Ook kan het zijn dat het kind de eerste jaren in een stressvolle situatie is opgegroeid. Dit kan een stressvolle thuissituatie zijn, maar het kan ook zijn dat een kind last had van een lichamelijke blokkade (vastzitten van een lichaamsdeel) door een heftige bevalling. Voor dat laatste is het altijd aan te raden om je kind te laten checken bij een osteopaat. Hij/zij kan kijken of er geen blokkades in het lichaam zijn door de bevalling. Ook kan het zijn dat je kind overgevoelig was voor bepaalde voeding.

Op latere leeftijd kan de Mororeflex ook weer actief worden naar een heftige gebeurtenis. Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk of traumatische gebeurtenis. Of langdurige stress door een heftige situatie.

Ervaring

In mijn praktijk komen veel kinderen en volwassenen met stress- en burn-outklachten. Het integreren van de Mororeflex speelt vrijwel altijd een rol om tot een betere ontspanning te komen. Niet alleen zet ik deze reflex in voor stressklachten, ook zet ik deze reflex in voor leer- en concentratieproblemen. Heel vaak komen hier goede resultaten uit voort: mensen voelen zich weer lekkerder in hun lichaam, voelen het weer beter aan en kunnen daardoor ook weer beter functioneren op school, werk en in het dagelijks leven.

Heb jij een vermoeden van een nog actieve Mororeflex bij jouw kind of bij jezelf? Met reflexintegratie kun je een heel stuk rust en ontspanning brengen in je lijf en hoofd. Met reflexintegratie hoef je niet te praten. Het mag natuurlijk wel, maar het is geen noodzaak om je beter te gaan voelen. Meer weten? Neem contact met mij op, klik hier

Reflexintegratie Ommen – Buro Lein