Buitenspelen, juist heel belangrijk!

Wist jij dat buitenspelen goed is tegen leerproblemen?

Door buiten te spelen leer je afstanden inschatten, geluidsbronnen lokaliseren, de ruimte waarnemen, bewegen in de ruimte en de hele wereld in verhoudingen te zien. Dat heb je allemaal nodig bij het leren. Je visuele waarneming wordt niet alleen getraind, maar ook je auditieve (gehoor) waarneming en je tactiele (tast) waarneming. Deze leren op deze manier goed samen te werken.

Door in een driedimensionale wereld te spelen leren je ogen zich in 3 richtingen vlot aan te passen: van links naar rechts (en dus de middenlijn kruisen), van boven naar beneden en van veraf naar dichtbij. En dat zijn dus allemaal vaardigheden die je nodig hebt in je schoolse activiteiten! (Oa lezen, van links naar rechts. Maar ook het bord van veraf en je schrift van dichtbij, belangrijk om daar snel tussen te kunnen schakelen).

Vanaf je geboorte al ben je bezig met het ontwikkelen van al deze vaardigheden. Je wordt geboren en vanuit beweging leer je.

Een baby die in de box ligt, leert grijpen naar een speeltje dat naast hem ligt. Om dit speeltje te pakken, moet hij gaan rollen of grijpen.
Hij moet visueel gaan inschatten hoeveel beweging hij nodig heeft om dat speeltje te kunnen pakken. Met hoeveel kracht moet hij zijn lichaam omrollen? Hoeveel bolling van zijn ooglens is er nodig om het speeltje goed scherp te kunnen zien?

Dat speeltje is over het algemeen niet in 1 keer gepakt, daar zijn heel wat handelingen en oefening van die handelingen voor nodig.
Vaak zie je bij hoogbegaafde kinderen dan weer dat zij deze bewegingen niet genoeg geautomatiseerd hebben. Deze kinderen hebben de neiging om de situatie eerst cognitief te benaderen (hoe kan ik het beste dat speeltje pakken?) voordat zij de handeling ook uit gaan voeren (gewoon grijpen en kijken wanneer je het speeltje te pakken hebt).

In een paar jaar tijd leert een kind enorm veel op dit gebied. Hij leert zijn lichaam gebruiken om zijn doel te bereiken. Deze ontwikkeling stopt niet als je 4 jaar bent en naar school gaat. Ook niet als je 6 jaar bent of 10. Heel je leven leer je deze handelingen steeds meer verfijnen.

Je kunt je afvragen wat er goed aan is om kinderen op een bepaalde leeftijd niet meer buiten te laten spelen. Door de bewegingsvaardigheden te verfijnen, train je namelijk meteen je ‘schoolse’ vaardigheden. Bewegen is voor alle leeftijden, niet alleen voor kleine kinderen. Bewegen is belangrijk. Vanuit beweging leer je de wereld kennen. Dus buitenspelen? Vooral wél doen!

buitenspelen