Reflexen in beeld

Hier kun je wat meer informatie vinden over de reflexen. Scroll naar beneden voor de verschillende reflexen!

[NOTE: deze pagina wordt momenteel bij gewerkt, het aantal reflexen is nog niet compleet]

De Moro-reflex verschijnt 9- 12 weken na de conceptie in de baarmoeder.  Hij is

geheel aanwezig tijdens de geboorte. Rond 4 maanden na de bevalling hoort hij geïntegreerd te zijn.

De Moro-reflex zorgt ervoor dat de ademreflex op gang komt met 32 weken zwangerschap

Opgewekt door:

 • Een plotselinge verandering van de positie van het hoofd (vestibulair)
 • Plotselinge veranderingen of bewegingen in het visuele veld
 • Een plotseling hard geluid
 • Een plotselinge temperatuurswisseling, pijn of te veel druk
 • Inademing van schadelijke en giftige substanties

Functie:

 • Primitieve schrikreactie
 • Zorgt ervoor dat het lichaam zich klaarmaakt voor een vlucht of vechtreactie
 • Zorgt ervoor dat de eerste adem na de geboorte op gang komt als deze niet automatisch is gestart

Effecten nog aanwezig:

 • Aan het vestibulaire systeem gerelateerde problemen, zoals evenwichtsziekte, slecht evenwicht en coördinatie, erg gevoelig voor vestibulaire stimulatie
 • Visueel-perceptuele problemen
 • Een verbinding met het sympathische gedeelte van het autonome zenuwstelsel, oftewel:

De Moro-reflex speelt vaak een rol bij symptomen als angst/ongerustheid, paniekstoornis, hormonale problemen, verminderde weerstand of juist een overactief immuunsysteem, allergieën, faalangst

 • Slecht aanpassingsvermogen
 • Mogelijk hyperventilatie of de ademhaling niet goed onder controle hebben
 • Overgevoelig voor licht, geluid of aanraking
 • Gespannen houding
 • Vermoeidheid

De Spinale Galant-reflex

 

De Spinale Galant-reflex verschijnt na 20 weken zwangerschap, is volledig aanwezig bij de geboorte en hoort geïntegreerd te zijn na 3-9 maanden na de bevalling

Als je op heuphoogte net naast de wervelkolom naar beneden strijkt, dan zal de reactie bij een actieve reflex de heup omhoog brengen en het laten krommen van de rug.

Opgewekt door:

 • Langs de wervelkolom strijken of kriebelen op de rug.
 • Te strakke kleding rond de middel kan ervoor zorgen dat de reflex actief wordt, waardoor een kind strakke kleding niet kan verdragen
 • Een rugleuning kan ervoor zorgen dat de reflex actief wordt, omdat het rug-gebied aangeraakt wordt.

Functies:

 • Zorgt voor de geleiding van geluid in de baarmoeder
 • Zorgt voor flexibiliteit in de heupen
 • Assisteert tijdens het geboorteproces
 • Heeft een link met het functioneren van de darm- en urinewegen
 • Zorgt voor de ontwikkeling van het evenwichtsgevoel

Effecten indien nog aanwezig:

 • Wiebelen, het gevoel steeds in beweging te moeten zijn
 • Concentratieproblemen
 • Bedplassen, stoelgangproblemen
 • Tactiele overgevoeligheid
 • Problemen met de auditieve verwerking
 • Bij een actieve reflex aan 1 kant kan er scheefgroei (scoliose) ontstaan

De hoofdrechtsingsreflexen

De hoofdrechtingsreflexen verschijnen 2-4 maanden na de geboorte.  Deze reflexen horen je hele leven aanwezig te zijn. Zij zorgen ervoor dat je op een punt voor je kan blijven focussen en toch kan bewegen.  Als het goed is raakt het visuele beeld dan niet verstoord.

De reflexen zorgen voor stabiliteit, zowel van het beeld op het netvlies ondanks beweging van het hoofd als voor je lichaam: je hoofd op 1 lijn met je romp kunnen houden.

 

 

 

 

Effecten indien onvoldoende ontwikkeld:

 • Geen goede houding en controle over deze houding
 • De hoofdrechtingsreflex zorgt ervoor dat verschillende spiergroepen die met de houding te maken hebben goed kunnen functioneren. Bij een gesprek aan reflex resulteert dit mogelijk in een slechte zithouding, onvoldoende spiertonus, hypotonie, etc.
 • Niet goed kunnen focussen op het visuele beeld voor je, waardoor het je meer inspanning kost om te kunnen concentreren.