Psychomotorische remedial teaching

Psychomotorische Remedial Teaching betekent letterlijk ‘herstellend’ leren en wordt ingezet om kinderen te helpen die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in het onderwijs of daarbuiten.

Psychomotoriek is de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging. Het gaat hier onderwijsgerelateerd om motorische onrust, grove motoriek (basisbewegingen, evenwicht, coördinatie), fijne motoriek (knippen, rijgen, schroeven draaien, schrijfmotoriek), beleving van eigen lichaam in tijd en ruimte, lateralisatie en dominantie en de verschillende ontwikkelingsfasen van de motorische en mentale ontwikkeling.

Psychomotorische Remedial Teaching houdt in de praktijk dus in dat ik probeer te achterhalen wat de oorzaak is van waarop het kind vastloopt in zijn ontwikkeling om daar vervolgens bij aan te sluiten en op in te spelen zodat een kind zich weer kan ontwikkelen.

Om deze ontwikkeling weer op gang te brengen werk ik met verschillende methodes, onder andere:
– Reflexintegratie
– Methodes voor het visueel ruimtelijk leren (beelddenken)
– Methodes om rekenen, taal, spelling vanuit de basis van het kind opnieuw of beter aan te leren. (Bijvoorbeeld JAMARA rekenen, WoordBeeldTrainer, Ik leer anders)
– Ruimtelijk zicht en inzichttraining
– Visuele screening en training

Onderzoek:

Om een optimaal beeld te krijgen van uw kind bedraagt de eerste sessie een uur tot anderhalf uur.

In die tijd kijk ik samen met u en uw kind naar de hulpvraag en hoe ik daar een passend traject bij kan inzetten.
In deze sessie gaan we kijken naar het probleem vanuit de basis. Hoe kan het dat uw kind moeilijkheden heeft met bepaalde dingen?

Ik probeer altijd de oorzaak van het probleem te vinden. Mijn motto is: als A niet werkt, moet je op zoek naar B! Oftewel: het kan anders.

Op basis hiervan kan er een plan van aanpak gemaakt worden. We gaan dan bekijken wat uw kind nodig heeft om weer tot een fijne ontwikkeling te komen. Het is belangrijk om erachter te komen waar het probleem vandaan komt, anders ben je met symptoombestrijding bezig!
Ik kijk naar het kind. Vaak vertelt zijn/haar lichaam zelf de oorzaak al wel. Door te observeren en te meten kan ik veel informatie al uit uw kind halen.